Powered by ZigaForm version 3.4.1
0019, Yerevan, Ler Kamsar 30/2 || 3125, Gyumri, Foralberg 2/5
+374 77 704 774, +374 99 704 774, +374 94 704 774

ACTUAL BUSINESS

ԱԿՏՈՒԱԼ ԲԻԶՆԵՍ

Համահայկական բիզնես նախաձեռնությունների կազմակերպությունը տրամադրում է փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման բացառիկ հնարավորություն՝ հայկական արտադրանքն ու ծառայությունները ընդլայնելու և միջազգայնացնելու առաքելությամբ։


Կազմակերպությունն իր առաքելությունն իրականացնում է 3 հիմնական ուղղություններով՝ նոր ձեռնարկությունների ստեղծում, գործող ձեռնարկությունների զարգացում, ներդրումների ներգրավում։ 

ԲԻԶՆԵՍԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ

ԴՈՒՔ ունեք սեփական բիզնես հիմնելու հետաքրքիր գաղափարներ, սակայն չեք տիրապետում բիզնես միջավայրին։ Մասնագետ եք, ով կարող է մատուցել արժեքավոր ծառայություններ կամ ունեք նորարարական բիզնես նախագծեր, սակայն չունեք անհրաժեշտ միջոցներ ձեր բիզնեսը ստեղծելու համար։


ՄԵՆՔ կիրագործեն ձեր ծրագրերն ու նախաձեռնությունները՝ բիզնես պլանից մինչև ապրանքների ու ծառայությունների իրացում։ 

ԲԻԶՆԵՍԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

ԴՈՒՔ ցանկանում եք ընդլայնել ձեր բիզնեսը՝ ավելացնել շրջանառության ծավալները, մեծացնել սպառման շուկանու աշխարհագրությունը, սակայն չգիտեք՝ ում հետ համագործակցել, ինչպես կազմակերպել գործունեությունը։ 


ՄԵՆՔ ընձեռում ենք ձեր բիզնեսի զարգացման համար բացառիկ հնարավորություն ոչ միայն լոկալ, այլև գլոբալ շուկայում՝ մարքեթինգային ռազմավարության մշակումից մինչև արտահանման կազմակերպում։

Business partnership

ԲԻԶՆԵՍ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

ԴՈՒՔ ունեք բիզնեսի ստեղծման ու զարգացման համար ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ռեսուրսներ։ Ցանկանում եք ստանալ կայուն եկամուտ կամ ակտիվ մասնակցություն ունենալ ձեռնարկատիրական գործության մեջ։

ՄԵՆՔ հնարավորություն ենք տալիս իրականացնելու երաշխավորված ներդրումներ (տարեկան 24-30 տոկոս եկամտաբերությամբ)։ 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ 4 ՏԱՐԲԵՐԱԿ

2%
ԱՄՍԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ
7%
ԵՌԱՄՍՅԱ ԵԿԱՄՈՒՏ
15%
ՎԵՑԱՄՍՅԱ ԵԿԱՄՈՒՏ
30%
ՏԱՐԵԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ

ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿ․  ներդրումների եկամուտները վճարվում են ամենամսյա պարբերականությամբ։ Օրինակ՝ 5 մլն դրամի ներդրման դեպքում Ձեր երաշխավորված եկամուտը կկազմի ամսական 100 հազար դրամ։

ԵՌԱՄՍՅԱ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿ․  ներդրումների եկամուտները վճարվում են եռամսյա պարբերականությամբ։ Օրինակ՝  5 մլն դրամի ներդրման դեպքում Ձեր երաշխավորված եկամուտը կկազմի եռամսյակում 350 հազար դրամ։

ՎԵՑԱՄՍՅԱ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿ․  ներդրումների եկամուտները վճարվում են վեցամսյա պարբերականությամբ։ Օրինակ՝  5 մլն դրամի ներդրման դեպքում Ձեր երաշխավորված եկամուտը կկազմի վեցամսյակում 750 հազար դրամ։

ՏԱՐԵԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿ․  ներդրումների եկամուտները վճարվում են տարեկան պարբերականությամբ։ Օրինակ՝  5 մլն դրամի ներդրման դեպքում Ձեր երաշխավորված եկամուտը կկազմի տարեկան 1,5 մլն դրամ։

ՆԵՐԴՐՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ ԵՆ 800 ՄԼՆ ԴՐԱՄԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՎ։

ԲԻԶՆԵՍԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳՈՐԾՈՂ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ – 7 ՄԼՐԴ ԴՐԱՄ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ – 300 ՄԼՆ ԴՐԱՄ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ – 1 ՄԼՐԴ ԴՐԱՄ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ – 30 ՄԼՆ ԴՐԱՄ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ – 5 ՄԼՐԴ ԴՐԱՄ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ – 100 ՄԼՆ ԴՐԱՄ

ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ – 50 ՄԼՆ ԴՐԱՄ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ – 50 ՄԼՆ ԴՐԱՄ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ – 30 ՄԼՆ ԴՐԱՄ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ – 20 ՄԼՆ ԴՐԱՄ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ – 40 ՄԼՆ ԴՐԱՄ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ – 30 ՄԼՆ ԴՐԱՄ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ – 30 ՄԼՆ ԴՐԱՄ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ – 40 ՄԼՆ ԴՐԱՄ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ – 20 ՄԼՆ ԴՐԱՄ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ – 20 ՄԼՆ ԴՐԱՄ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ – 10 ՄԼՆ ԴՐԱՄ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ – 100 ՄԼՆ ԴՐԱՄ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ – 10 ՄԼՆ ԴՐԱՄ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ – 200 ՄԼՆ ԴՐԱՄ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ – 20 ՄԼՆ ԴՐԱՄ

ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ

+374 94 704 774
+374 99 704 774

ԵՐԵՎԱՆ, ԼԵՌ ԿԱՄՍԱՐ 30/2
ԳՅՈՒՄՐԻ, ԽՈՐԵՆԱՑԻ 34/5

info@panarm.info


ACTUAL BUSINESS
© 2024 // Actual-Business.com